bookV4 forminfo

General rules

<address type="string" maxlength="30" name="Ulica" required="1" requiredOption="1">TESTOWA</address>
<country_code type="selected" maxlength="2" name="Kraj" required="1" requiredOption="1">
  <option value="AF">Afganistan</option>
</country_code>

Params:

Element nameAttributeDescription
address
country_code
-Form field name
*typeField type. Possible types listed below.
*maxlengthMaximum length in bytes
*nameField description.
*requiredIs field required for booking.
*requiredOptionIs field required for optional booking.
*dependOnField is depending on specific option selected.
Example:
dependOn="client_type:P"


Field will be shown only if field ”type” inside ”client” has value equal to P

Field types:

TypeDescription
string-
integer-
postcode-
phonePhone number
email-
dateDate in format: DD.MM.YYYY
selected-
checkbox-

services_optional

<service desc="Parking w Katowicach. Parking niestrzezony !!!"
     optionalServiceType="additional" perPassenger="1" perBooking="0" dateFromMin="2019-11-26T00:00:00"
     dateFromMax="2019-11-26T00:00:00" dateToMin="2019-12-04T00:00:00" dateToMax="2019-12-04T00:00:00"
     duration="8" status="??" total_price="0" currency="PLN">
  <debug/>
  <id>4</id>
  <code>PARK_KTW<\/code>
  <type>PAR</type>
  <codeElemType>M</codeElemType>
  <codeOptServType>A</codeOptServType>
  <packageType>NotSet</packageType>
  <group>6</group>
  <excludedCodes/>
  <requiredCodes/>
  <merlinGroupId>12</merlinGroupId>
  <merlinGroupName>Parkingi</merlinGroupName>
  <date_from>26.11.2019</date_from>
  <date_to>04.12.2019</date_to>
  <checked>0</checked>
  <flightData/>
  <allocations>
    <allocate type="select">
      <person>1</person>
      <value>1</value>
      <checked>0</checked>
      <options_list>
        <option value="0" currency="PLN" selected="1">Nie wybrano</option>
        <option value="1" price="59" currency="PLN">Wybrano 1</option>
        <option value="2" price="118" currency="PLN">Wybrano 2</option>
      </options_list>
    </allocate>
  </allocations>
  <prices>
    <price>
      <person>1</person>
      <price>59</price>
      <currency>PLN</currency>
    </price>
    <price>
      <person>2</person>
      <price>59</price>
      <currency>PLN</currency>
    </price>
  </prices>
  <hints/>
  <options/>
</service>

Params:

Element nameAttributeDescription
servicedesc-
optionalServiceType-
perPassenger-
perBooking-
dateFromMin-
dateFromMax-
dateToMin-
dateToMax-
duration-
status-
total_price-
currency-
debug--
id--
code--
type--
codeElemType--
codeOptServType--
packageType--
group--
excludedCodes--
requiredCodes--
merlinGroupId--
merlinGroupName--
date_from--
date_to--
checked--
flightData--
allocations--
allocate--
person--
value--
checked--
options_list--
prices--
hints--
options--

wishes

equivalent in MerlinX:

<wishes>
  <wishesList>
    <option value="" selected="1" description="Wybierz z listy"/>
    <option value="11780" selected="0" description="czajnik w pokoju"/>
    <option value="375" selected="0" description="pokój z balkonem"/>
    <option value="11777" selected="0" description="pokój z widokiem na morze"/>
  </wishesList>
</wishes>

formalAgreements

equivalent in MerlinX:

  <formalAgreements>
   <formalAgreement required="1">
    <code>uwagi_1<\/code>
    <selected>0</selected>
    <desc>Oświadczam, że przed zawarciem Umowy zostały przekazane Płatnikowi rezerwacji standardowe informacje Ustawy z dnia 24 listopada 2017.</desc>
   </formalAgreement>
   <formalAgreement required="0">
    <code>1<\/code>
    <desc>Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Exim S.A. w celach marketingowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. &#13;
</desc>
   </formalAgreement>
   <formalAgreement required="0">
    <code>5<\/code>
    <desc>Zgadzam się na wykorzystywanie mojego adresu e-mail do przesyłania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną</desc>
   </formalAgreement>
   <formalAgreement required="0">
    <code>2<\/code>
    <desc>Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji programu "NAJLEPSZE WAKACJE - NAJLEPSZY KLIENT", zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. </desc>
   </formalAgreement>
  </formalAgreements>

Params:

Element nameAttributeDescription
formalAgreement-Formal agreement
formalAgreementrequiredIs formal agreement required
code-code used to identify agreement by Touroperator
selected-Is formal agreement accepted by client.
desc-Description to show to client.

paymentTable

operPaymentTable

Section used for returning operator payment options

<operPaymentTable>
  <paymentItem id="cc" desc="Credit Card" amt="0" bookingType="direct" for="MAIN">
    <card_type type="selected" name="Rodzaj karty" required="1">
      <option value="VI">Visa</option>
      <option value="MC">MasterCard</option>
    </card_type>
    <card_owner type="card_owner" maxlength="30" name="Właściciel karty" required="1"/>
    <card_number type="card_number" maxlength="16" name="Karta kredytowa" required="1"/>
    <card_valid_mm type="card_valid_mm" maxlength="2" name="miesiąc" required="1"/>
    <card_valid_yy type="card_valid_yy" maxlength="2" name="rok" required="1"/>
    <card_cvv type="card_cvv" maxlength="3" name="CVV" required="1"/>
  </paymentItem>
  <paymentItem id="uw" desc="Bank Transfer." amt="0" bookingType="direct" for="MAIN,INSURANCE">
    <vgnr type="hidden">123456789</vgnr>
  </paymentItem>
</operPaymentTable>

Params:

Element nameAttributeDescription
paymentItem-Single payment option item
paymentItemidId of payment option used to specify selected payment
descDescription
amtPayment additional cost
bookingType-
forComma separated list of items for which payment is carried.
Possible options:
MAIN - main trip offer
INSURANCE - additional insurance
CAR - car rental
card_type
card_owner
card_number
card_valid_mm
card_valid_yy
card_cvv
* (field list is dynamic, depending on Touroperator)
typeField type
Possible options:
string
selected
card_type
card_owner
card_number
card_cvv
card_valid_mm
card_valid_yy
img
hidden
maxlengthMaximum field length (bytes)
nameField description
requiredIs field required for booking
requiredOptionIs field required for optional booking

Selected payment option should be sent in format:

<selectedOperPayment>
  <id>cc</id>
  <for>MAIN</for>
  <fields>
    <card_type>VI</card_type>
    <card_owner>Jan Kowalski</card_owner>
    <card_number>4111111111111111</card_number>
    <card_valid_mm>05</card_valid_mm>
    <card_valid_yy>25</card_valid_yy>
    <card_cvv>123</card_cvv>
  </fields>
</selectedOperPayment>
 
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki