User Tools

Site Tools


changes

Changelog

Lista zmian, wpisy dotyczą jednej z 2 wersji serwisu:

 • beta http://mdsws.merlinx.pl/V2b/ (gdzie oczywiście nowa funkcjonalność pojawi się wcześniej i będzie się można do niej “przygotować”, pod tym adresem nie ma gwarancji aktualnych danych ani ich poprawności )
  z powodu wielu podłączeń wersji produkcyjnych do wersji beta i reklamacji związanych z działaniem tejże wersji została ona zablokowana

2011-07-26 (V2.1b)

2011-07-01 (V2.1b)

2011-04-29 (V2.1 w przygotowaniu)

!! UWAGA !!
zostały zmienione nazwy pól we wszystkich parametrach zapytania oraz odpowiedzi w filtrach:

 • trp_duration na trp_durationM
 • trp_depDesc na trp_depName
 • obj_city na obj_xCity

2011-04-19 (V2.1 w przygotowaniu)

 • Dodany status “RQ” do odpowiedzi z akcji check

2011-04-17 (V2.0 i v2.1b)

 • checkavail oraz check nie jest dostepna dla touroperatora OASIS tours. Z powodu wydajnościowych ich systemu rezerwacyjnego .

2011-04-15 (V2.1 w przygotowaniu)

 • Dodana akcja zwracająca dodatkowe dane dla oferty (m.in. ceny za dzieci) - extradata
 • Dodany dodatkowy status odpowiedzi “TO” w przypadku timeout'u przy akcjach checkavail oraz check

2011-04-08 (V2.1 w przygotowaniu)

 • dodana możliwość wysyłania kilku zapytań jednocześnie oraz łączenie wyników multirequest

2011-03-17 (V2.1 w przygotowaniu)

 • dwa nowe grupowania obj_category, ofr_type
 • Informacje o zawartych w cenie usługach w akcjach checkavail oraz check (v2.0 i v2.1)

2011-03-09 (V2.1 w przygotowaniu)

 • poprawiony błąd przy sortowaniu “-ofr_maxPrice”
 • dwa nowe grupowania

2011-03-01 (V2.1 w przygotowaniu)

 • wymuszenie sprawdzenia ilości ofert, parametr calc_found
 • nowe grupowania (ofr_tourOp, trp_duration, trp_depName) w group_by

2011-02-16 (V2.1 w przygotowaniu)

 • dodane pola zwracane przez filtry

2011-02-09 (V2.1 w przygotowaniu)

2011-02-03 (V2.1 w przygotowaniu)

 • Zmiany w grupowaniu group_by
 • Możliwość podania selektywnych filtrow w filters
 • Parametr filters wyznacza również warianty w zapytaniu groups
 • zmiana nazwy pola w filtrach z obj_roomCode na obj_room oraz z obj_serviceId na obj_xServiceId
 • tekstowy format odpowiedzi (csv z nagłówkami)

2011-01-11

2010-12-13 (wersja produkcyjna)

2010-11-30 (beta)

z powodu wielu podłączeń wersji produkcyjnych do wersji beta i reklamacji związanych z działaniem tejże wersji została ona zablokowana

2010-11-30 (wersja produkcyjna)

 • możliwość wyszukiwania po atrybutach pokoju obj_xRoomDesc
 • możliwość wybrania grupowania w zapytaniu groups używając pola group_by
 • możliwość przekazania listy “grup” ${operator}_${kod-obiektu} w warunku zapytania obj_tourOpAndCode

2010-11-29 (beta)

 • możliwość wyszukiwania po atrybutach pokoju obj_xRoomDesc
 • możliwość sprawdzenia czy wiek dzieci mieści się w przedziale danej oferty par_chdAge

2010-11-15 (beta)

 • możliwość wybrania grupowania w zapytaniu groups używając pola group_by
 • możliwość przekazania listy “grup” ${operator}_${kod-obiektu} w warunku zapytania obj_tourOpAndCode
changes.txt · Last modified: 2011/07/26 07:58 by Michał Głowacki